வேதகாலத் தீவிரவாதிகள் – பிராமணர்கள்

இந்த உலகம் இது போன்றதொரு மனித இனப் பிரிவினையை கண்டிருக்க வாய்ப்பில்லை.ஆயிரம் ஆயிரம் வருடங்களாக மக்களை அடிமைப் படித்தியிருக்க முடியாது. இதெல்லாம் இந்த இந்திய திருநாட்டில் தான் நடந்தேறியது .

தங்களை ஆதிக்க ஜாதி என்றும், தாங்கள் தான் மனித கடவுள்கள் என்றும் கூறிக்கொண்டு ஒரு இனம் சக மனிதர்களை அடிமைகளாக ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வைத்திருக்க முடியும் என்றால், அது இந்த பிராமண படிப்பாளிகளால் மட்டும் தான் முடியும்.

யார் இந்த பிராமணர்கள்?
இமாலய மலைக்கு அப்பால் மேற்கத்திய நாட்டின் பாலைவன பூமியில் இருந்து வந்திருக்கும்  வந்தேறிகள் தான் இந்த பிராமணர்கள். கறுப்பு தோல் கொண்ட இந்திய பெண்ணிடமோ அல்லது ஆணிடமோ கொண்ட உறவுகளால் இந்த வந்தேறிகள் ஆரியர்கள் என்றும், இவர்கள் திராவிட நாட்டை தவிர வேறு பகுதிகளில் வாழ்பவர்கள் என்றும் அறியலாம்.
படித்த முட்டாள்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி, உழைக்காமல் எப்படி சோறு தின்பது என்பதை யோசித்த பொழுது தான், இந்த வர்ணாசிரம / பிரிவினைவாதம் அவர்கள் மண்டையில் உதித்தது.

படித்த, அறிவுள்ள எல்லோரும் பிராமணர்கள்,இவர்கள் உழைக்க தேவை இல்லை. அரசருக்கு ஆலோசனை கூறுவதும், மாணவர்களுக்கு கல்வி போதிப்பதும் தாங்கள் தொழில் என்று அவர்களே அமைத்துக்கொண்டார்கள். நாங்கள் தான் பிரம்மாவின் தலையில் இருந்து படைக்கப்பட்டவர்கள் என்றும்,தாங்கள் கடவுளுக்கு ஒப்பானவர்கள் என்றும் கூறிக்கொண்டார்கள் .

விவசாயம் செய்யும் எவரும் , இரும்பை உருக்கும் எவரும் , உடம்பை வருத்தி ஊனை உருக்கி வேலை செய்யும் எவரும் இவர்களின் ஏவல்காரர்களாக , அடிமைகளாக மாற்றப்பட்டார்கள். அவர்கள் கல்வி கற்கவும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இப்படியே அவர்களை அடிமைகளாக வைத்திருக்க வழி காணப்பட்டது. இதைத் தான் சுதந்திரத்திற்கு பிறகும் ராஜாஜி என்கிற அறிவாளி செய்தார். குலக்கல்வி என்றொரு முறையை ஏற்படுத்தினார், அதாவது காலை மட்டுமே மாணவர்கள் கல்வி கற்க வேண்டும் , அதற்க்கு பிறகு அவரவர் தந்தை செய்யும் தொழிலைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதற்காகவே அவர் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளமே இல்லாமல் போய்விட்டார் தமிழ்நாட்டில்.

மேற்கில் யூதர்கள் எப்படி ஜெர்மானியர்களை அடிமைகளாக வைத்திருந்தார்களோ அப்படியே இவர்கள் பூர்விக இந்திய குடிகளை வைத்திருந்தார்கள் . பூர்விக உழைக்கும் குடிகள் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு உயிரைவிட்டபோது , பிரிட்டிஷ் அரசின் உயர் பதவிகளையும் , அவர்களுக்கு உளவு பார்ப்பதும் , போராட்ட வீரர்களை காட்டி கொடுப்பதையும் , மனைவி மக்களை கூடி கொடுப்பதையும் செய்து வந்தார்கள்.

சுதந்திரம் ஓரளவு உரிமை மீட்பை தந்த போதிலும் , அரசும் , கொஞ்ச நஞ்சம் ஒட்டிக்கொண்டு இருக்கும் பார்ப்பனிய கூட்டமும் அதை தட்டி பறிக்க முயல்வது, இன்னும் வேதத் தீவிரவாதிகள் வாழ்கின்றார்களோ என்று கருதாமல் இருக்க முடியவில்லை !!

Translation: https://alienpoems.wordpress.com/2018/06/25/the-vedic-jews-of-india-the-brahmins/

The Vedic Jews of India – the Brahmins

NOTE: Not to hurt anyone but to point the pain that endured for centuries.

Ye, the world, have never witnessed the classification of humans into a thousand groups, and never had divided into different castes.

How these caste system started? and Who are the Brahmins?

They are mere humans came from the wastelands of the region beyond the Himalayas. they supposed to be called Aryans. All the educated scholars gathered themselves and created the caste system and they announced themselves as the upper caste of the society. And all the working classes like farmers, wood cutters, masons, goldsmiths, blacksmiths and everyone who does the physical work were treated as the low class and slave of the society. Where as the these educated Brahmins were the advocates of the Kings and enjoyed the luxury and being treated as human Gods. Like the Jews in west divided people into Jews and Non-Jews, they divided the people into Brahmins and Non-Brahmins.

Non-brahmins were not educated and most of them were illiterate. Even these days many of my villagers are illiterate.

Like Jews treated the German into a slave grave, these so called Brahmins kept the working class people in the poverty line. When British ruled the India, these brahmins were behind the heinous killings by helping and spying for British rulers. And they enjoyed the higher posts in the government offices and these low class people lost their lives fighting for freedom. Only after the independence a secular government was formed and created some space for the low caste people to get educated.Still there is fair flavor of Brahiminism in the power and politics that trying to take the old path, which will cause a trauma of the humanity.