அறுத்தெறி முலைகளை/ Behead the Breasts

ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
சென்று வா மகனே! வென்று வா மகனே !
என்று தானே வேலும் கையுமாய்
வீறு கொண்ட நடையோடு
போருக்கு அனுப்பினேன்.

புறமுதுகிட்டு ஓடி புழுதியில் விழுந்தனையோ!
புல்லருவி பெற்ற மகனே
என பெயர் அழைக்க வைத்தனையோ!

கோழைக்கு பால் கொடுத்த
கொடுங்க்கூற்று முலைகளே
மண்ணில் வீழ்வாய்
அறுத்தெறி முலைகளை
என அறுத்தெறிந்தாள் தமிழச்சி !

Translation Courtesy :  Anamika

Anamika is an amazing writer and a blogger..her blog is here

Oh my son, death is inevitable,
Even if it is at sixth year or hundredth,
So, with grit and strength, I sent you to the battlefield
To win for the motherland and come
With the majestic walk and the strong weapons
To fight the war with hope I send you
I sent you to the battlefield to win and come
But instead of boldness you showed
Your back to the enemy, trying to escape,
Falling on the ground with arrows at your back
Oh, you made me the weed of a brave farm giving birth to you,
Me being the proud Tamil woman, I am,
I chop you oh my shameful breasts,
That fed a coward, down to the ground.

20 thoughts on “அறுத்தெறி முலைகளை/ Behead the Breasts

 1. Saga of the so called warrior, well narrated poetically along with the agony of the mother.
  Congrats AP & Anamica ji.
  As time and again I tell ,I am not a poet….still I felt….. you both touched the heart by your great poetry and equally wonderful translation.
  Anamika ji ,you proved your prowess,in your knowledge and poetical expression by translating into the alien language (which I am sure not your mother tongue ).
  Thanks AP for this wonderful heartfelt master piece.

  Liked by 2 people

   1. Thank you Anamika ji.
    Both ink and pen are required for the evolution of the poetry.Neither of them Alone can do the wonders.Both of you excel in your respective fields.This is the fact.
    Anamica ji you did a wonderful job since it is not easy to translate tamil into the any other language conveying the exact feeling.Nandri.

    Liked by 2 people

   2. Haha…I did eat into AP’s time by clarifying his actual felt emotion he conveyed thru his Tamil words. And we did have kutti …kutti healthy debates too about the exact words which shld be used …didn’t we AP ?

    Liked by 2 people

   3. Still not convinced na inime mandayilaye onnu poduven…parava illeya…..
    Naan sonnadhu.thaan adhode.decent term….the term u said was not right…olunga convince aayidu ….sollitten…😠…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.