அலையும் நானும்

கரையை வந்து வந்து பார்த்துவிட்டு
வெறும் கையேடு போகும் அலைபோல,
நித்தம் நாம் களித்திருந்த இடம் வந்து,
கண்ணீரை நிரப்பிவிட்டு போகின்றேன்.

11 thoughts on “அலையும் நானும்

   1. dont know i guessed u r tamil then i commented and u replied too.then my guess was right…wen someone commmented i felt adada tamila eluthave illaye…i like writing in tamil

    Liked by 1 person

   2. haa…namma tamil ponnunga mattum thaan..intha kannu….ears with ring…fingers with nail polish….feet with in water nuu profile la poduvanga..athu thaan azhagu…aama student a?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.