என் பிறவி செய்த பாவமடி

பிறவி செய்த பாவமடி
பூமியில் பிறந்தும்-
நான் உன்னோடு வாழாமல்.

கண்கள் செய்த பாவமடி
உன்னைக் கண்டும் –
நீ என்னைக் காணாமல்.

இறைவன் செய்த பாவமடி
அழகாய்ப் படைத்தும் –
நான் உன்னைச் சேராமல்.

என்னுயிர் செய்த பாவமடி
உன்னைப் பிரிந்தும் –
இன்னும் என்னைவிட்டுப் பிரியாமல்.

மீதிநாட்கள் செய்த பாவமடி
இன்னும் வாழ்ந்து-
நான் உயிரோடு சாகாமல்.

ஆற்றாமல் ஆற்றுகிறேன்
உன்நினைவைச் சுமந்து –
தோழி உந்தன் பாசத்தாலே!
*************************************************

15 thoughts on “என் பிறவி செய்த பாவமடி

  1. haha yes this was written to a Tamil whose ancestors left TN some 400 years and live a far away country…i got her friendship fell in love with her linkage with us..ennamo theriyala ipadi kirukki vachuten

   Like

   1. avaluku tamil padikka theriyathu..aana tamil culture apadiye iruku avanga kitta..even we have changed a lot..ava kita irunthu thaan tamil culture i learnt..u know something..we have no religion..our only god is Murugan..no other god..

    she says ..in their country they call all other indian people as Hindus and Tamils are called Tamil only.. she says her ancestors worshipped only Murugan and he is tamil God..no other god..innum niraya apuram thaan i felt how these north indians have changed us..and impined our life

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.