கணினி/computer

முதலாளித்துவ மனிதர்களிடையே,
தினக் கூலி கேட்காத,
அடிமைப்படும் ஒரு கம்யூனிசப் பாட்டாளி.

Translation

Among the human capitalists,
With the unpaid monthly wages,
A slaved communist worker.

14 thoughts on “கணினி/computer

   1. Arumaiyana pani.. I’m a geek… en ooru Madura pakkam.😀
    Rompa santhosam santhithathil…epadi en blog tedium?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.